Koncert w Węgrowie.

Dnia  1 września 2019 r. wyjechaliśmy z chórem naszej parafii do Węgrowa. W ramach projektu „Węgrów – miasto wielu kultur i religii” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, odbył się tam koncert muzyki i śpiewu cerkiewnego.

Już samo zaproszenie było dla nas nie lada wyróżnieniem. Ks. diakon Adam Stepaniuk wygłosił prelekcję o prawosławiu, głos zabrał również proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Mińko. Piękny kościół , i klasztor (akurat częściowo w remoncie) w którym odbył się nasz koncert, jak się okazało w drugiej połowie XIX w. funkcjonowała w nim cerkiew prawosławna. Pan Marek Sobisz – Kustosz Ekspozycji Muzealnej „Węgrów – miasto wielu kultur i religii” oprowadził nas po muzeum, przedstawiając historię, położenie, ludność tu mieszkającą. Bardzo ciekawie opowiadał o różnorodności wyznań, i imigrantach, którzy zamieszkiwali te tereny. I co najciekawsze ta różnorodność nie była nigdy powodem konfliktów, a wręcz przeciwnie, od miasta Węgrów można uczyć się tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka, jego nacji, religii i przekonań.

Na koniec zacytuję jeszcze słowa, które pojawiły się na ich stronie, a dla nas bardzo ważne i miłe: „Dzisiaj w klasztorze odbyła się wyjątkową uczta duchowa. Nie tylko koncert śpiewu cerkiewnego, prelekcja o Kościele prawosławnym, ale także doświadczenie piękna modlitwy poprzez śpiew.        Ks. Proboszcz z parafii Zmartwychwstania Pańskiego z Bielska Podlaskiego, wyraził swoją wdzięczności za zaproszenie oraz otwartość.”

Autor: Barbra Pawluczuk