Aktualności

Drodzy Parafianie

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie materialne naszej cerkwi.

Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego,
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Traugutta 5.
Nr. konta bankowego: 34 1020 1332 0000 1502 0360 9484 z dopiskiem „ofiara na cerkiew”

Odpis 1% na naszą cerkiew:

Nr KRS 0000340500 Fundacja DKP z dopiskiem „Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego”.