Nabożeństwa

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Nabożeństwa w dniach 1-31 październik 2023 r.

Niedziela 1 październik – NIEDZIELA XVII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, PO ŚWIĘCIE PODWYŻSZENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO. 

Św. dnia – Męcz. Ariadny; Męcz. Zofii i Ireny.

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

  9.30 – Akatyst za zmarłych 

10.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Akatyst

Sobota 7 października

Św. dnia – Św. równej apostołom pierwszej męcz. Tekli.

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela  8 październik – NIEDZIELA XVIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Św. dnia – Św. Sergiusza z Radoneża.

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

10.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 –  Akatyst

Poniedziałek 9 październik – Św. Jana Teologa

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

Sobota  14 październik – Święto Opieki Matki Bożej

Św. dnia – Ap. Ananiasza; Św. Romana Hymnografa.

  9.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela  15 październik – NIEDZIELA XIX PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

  Św. dnia – Męcz. Cypriana, Justyny i Teoktysta; Św. Andrzeja, saloity z Konstantynopola.

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

10.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 –  Akatyst

Sobota  21 październik  

Św. dnia – Św. Pelagii, mniszki; Św. Taisji.

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela 22 październik – NIEDZIELA XX PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Św. dnia – Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego (787 r.); Św. św. praojców Abrahama i Lota.

   8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

10.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Akatyst

Sobota  28 październik  

Św. dnia – Męcz. Sarwila i Wewei; Św. Sawina, bpa Katanii.

  8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela  29 październik – NIEDZIELA XXI PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Św. dnia – Męcz. Longina Setnika.

   8.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

 10.00 – Liturgia Święta – św. Jana Chryzostoma

17.00 – Akatyst