Nabożeństwa

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Nabożeństwa w dniach 1-31 lipiec 2022 r.

Sobota  2 lipca

Św. dnia – Ap. Judy, brata Pańskiego; męcz. Zosimy.

  8.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela 3 lipca – NIEDZIELA III PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

8:00 – Akafist za zmarłych

9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Bielsku Podlaskim

8:00 – Akafist za zmarłych – cerkiew w Parcewie

9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Parcewie

17.00 –  Akafist

Czwartek 7 lipca – Narodzenie św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela

  9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma i molebien do  Św. Jana ( święcenie ziół)

Sobota  9 lipca

Św. dnia – Kapłana męcz. Jerzego z Policznej; św. Dawida Sołuńskiego

  8.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela   10 lipca  – NIEDZIELA IV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY

Św. dnia – św. Sampsona; św. Sawera, kapłana; św. Joanny, niosącej wonności; św. Jerzego z Athosu.

   9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Bielsku Podlaskim

   9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Parcewie

17.00 –  Akafist

Wtorek  12 lipca – Świętych Apostołów Piotra i Pawła

  9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma i Molebien do Apostołów

Sobota  16 lipca

Św. dnia – męcz. Hiacynta; św. Anatola, patr. Konstantynopola.

   8.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma

 17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela   17 lipca – NIEDZIELA V PO PIĘĆDZIESIĄTNICY

Św. dnia – św. Andrzeja, abpa Krety; św. Marty; św. Andrzeja Rublowa, ikonografa.

  9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Bielsku Podlaskim

  9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Parcewie  

17.00 –  Akafist

Sobota 23 lipca

Św. dnia – Św. św. 45 męcz. z Nikopolis; św. Antoniego Pieczerskiego.

  8.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela   24 lipca – NIEDZIELA VI PO PIĘĆDZIESIĄTNICY

Św. dnia – św. wielkiej męcz. Eutymii; św. równej apostołom księżnej Olgi.

9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Bielsku Podlaskim

9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Parcewie

17.00 –  Akafist

Sobota  30 lipca

Św. dnia – Wielkiej męcz. Maryny (Margaryty); św. Łazarza, mnicha.

  8.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela   31 lipca – NIEDZIELA VII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY

Św. dnia – Wspomnienie św. św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych; męcz. Emialiana.

  9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Bielsku Podlaskim

  9.00 – Liturgia Święta– św. Jana Chryzostoma – cerkiew w Parcewie

17.00 –  Akafist