Nabożeństwa

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Nabożeństwa w dniach 1-31 stycznia 2022

Sobota – 1 stycznia – Sobota przed świętem Narodzenia Chrystusa.

Św. dnia – męcz. Bonifacego; męcz. Eliasza, Prowa i Arisa, Egipcjan.

  8.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela 2 stycznia – Niedziela XXVIII po Pięćdzisiąnicy, przed świętem Narodzenia Chrystusa, Świętych Ojców. Prosfory na wigilię.

Św. dnia – męcz. Ignacego Teofora; św. Filogoniusza, bpa Antiochii; św. Jana Kronsztadzkiego.

 8.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

 9.15 – Akafist za zmarłych

10.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.00 – Akafist

Czwartek 6 stycznia – Wigilia święta Narodzenia Chrystusa.

Św. dnia – męcz. Eugenii i wraz z nią Prota, Joakinfa i Klaudii.

  9.00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

15.00 – Wielka Wieczernia

22.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Wilkoje Powieczerije i Utrenia

Piątek 7 stycznia – NARODZENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

00.00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

  9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

13.00 –  Wielka Wieczernia                 

Sobota 8 stycznia – Sobota po święcie Narodzenia Chrystusa. Sobór Najświętszej Bogurodzicy.

Św. dnia – męcz. Eutymiusza, bpa Sardyjskiego; św. Konstantyna z Synnady.

9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

Niedziela 9 stycznia – Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, po święcie Narodzenia Chrystusa.

Św. dnia – św. Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba, brata Pańskiego; Ap. I pierwszego męcz. Stefana.

9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.30 – Kolędowanie w Cerkwi

Czwartek 13 stycznia

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Piątek 14 stycznia – Święto Obrzezania Pańskiego – Nowy Rok

Św. dnia – św. Bazyli Wielki, Arcybiskup Cezarei Kapadockiej, Męcz. Bazyli z Ancyry, św. Emilii, matki św. Bazylego Wielkiego

  9.00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

10.00 – Uroczysty Molebien Noworoczny

Sobota  15 stycznia – Sobota przed Objawieniem Pańskim. Przedświęcie Objawienia Pańskiego.

Święci dnia – św. Sylwestra, bp Rzymu, św. Serafina z Sarowa, św. księżnej Julianny Muromskiej.

  8.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela 16 stycznia – Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Objawienia Pańskiego

Święci dnia – Pror. Malachiasza, Męcz. Gordiasza.

  9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

Wtorek 18 stycznia – Wigilia Święta Objawienia Pańskiego. Dzień Postny.

Święci dnia – Męcz. Teopempta, bp Nikodemii; Męcz. Teonasa Mędrca; Pror. Micheasza.

  9.00 –  Liturgia św. Bazylego Wielkiego  i Wielkie Poświęcenie Wody.

17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

Środa  19 stycznia – Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

9.00 –  Liturgia św. Jana Chryzostoma i Wielkie Poświęcenie Wody.

Czwartek 20 stycznia – Sobór św. Jana Chrzciciela.  

9.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

Sobota  22 stycznia – Sobota po święcie Objawienia Pańskiego.

Święci dnia – św. Filipa, metr. Moskwy;  Pror. Szemajasza; św. Eustracjusza.

  8.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

Niedziela  23 stycznia – Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy, po święcie Objawienia Pańskiego.

Święci dnia – św. Grzegorza, bpa Nyssy; św. Domecjana, bpa Meliteny; św. Marcjana.

  8.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

Sobota  29 stycznia – Oddanie Czci Okowom św. Apostoła Piotra.

Św. dnia – św. Maksyma, kapłana; męcz. Donakta; męcz. Leonilli.

  8.00- Liturgia św. Jana Chryzostoma

Niedziela 30 stycznia – Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy.

Św. dnia – św. Antoniego Wielkiego; św. Antoniego Czarnojeziorskiego.

  8.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma