Nabożeństwa

 

Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

Nabożeństwa w dniach 1-31 stycznia 2018

 • sobota 6 stycznia – Wigilia Bożego Narodzenia
  •   9.00 – Liturgia Święta Św. Jana Złotoustego
  • 15.00 – Wielka Wieczernia
 • sobota 7 stycznia – Boże Narodzenie
  • 22.00 – Wsienoszcznoje Bdienije
  • 00.00 – Liturgia Święta Św. Bazylego Wielkiego
  •   9.00 – Liturgia Święta dla dzieci
  • 13.00 –  Wielka Wieczernia
 • poniedziałek 8 stycznia – Sobór Bogurodzicy
  •   9.00 – Liturgia Święta
  • 15.00 – kolędowanie na cerkiew
 • wtorek 9 stycznia – Św. Archidiakona Stefana Męczennika
  • 8.00 – Liturgia Święta
 • sobota 13 stycznia
  •   8.00 – Liturgia Święta
  • 17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije
 • niedziela – 14 stycznia Święto Obrzezania Pańskiego i Św. Bazylego Wielkiego – Nowy Rok
  •    9.00 – Liturgia Święta Św. Bazylego Wielkiego
  • 10.00 – Uroczysty Molebien Noworoczny
  • 10.30 – Koncert kolęd i Choinka Świąteczna dla dzieci
 • czwartek 18– stycznia Wigilia Święta Kreszczenija Hospodnia
  •   8.00 – Liturgia Święta i Wielkie Święcenie Wody
  • 17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije
 • piątek – 19 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego Kreszczenije Gospodnie
  • 9.00 – Liturgia Święta i Wielkie Święcenie Wody
 • sobota 20 stycznia – II dzień Święta Chrztu Pańskiego
  • 9.00 – Liturgia Święta
 • niedziela 21 stycznia
  •   9.00 – Liturgia Święta
 • sobota – 27 stycznia
  •   8.00- Liturgia Święta
 • niedziela 28 stycznia
  •   9.00 – Liturgia Święta