Nabożeństwa

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Nabożeństwa w dniach 1 – 31 grudzień 2018

Sobota – 1 grudnia

8.00 – Liturgia Święta i Panichida 40 dni Ś.P. Mikołaja (Tołoczko)

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Niedziela – 2 grudnia

8.00 – Liturgia Święta

9.15 – Akafist za zmarłych

10.00 – Liturgia Święta

15.00 – Akafist – Parcewo

16.00. Akafist – Lewki

17.00 – Akafist – Bielsk Podlaski

Poniedziałek – 3 grudnia

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije przed Świętem

Wtorek 4 grudnia – Wwiedienije wo chram Preswiatoj Bogorodicy

9.00 – Liturgia Święta    

Sobota – 8 grudnia

8.00 – Liturgia Święta i Panichida 40 dni Ś.P. Eugeniusza (Pietruczuka)

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Niedziela – 9 grudnia

8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

15.00 – Akafist – Parcewo

16.00 Akafist – Lewki

17.00 – Akafist – Bielsk Podlaski

Sobota – 15 grudnia

8.00 – Liturgia Święta

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Niedziela – 16 grudnia

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Poniedziałek – 17 grudnia – Św. Wielkomęczennicy Barbary

8.00 – Akafist do Św. Wielkomęczennicy Barbary

9.00 – Liturgia Święta

Środa – 19 grudnia – Św. Mikołaja Cudotwórcy

9.00 – Liturgia Święta

Sobota – 22 grudnia

8.00 – Liturgia Święta

9:30 – Modlitwa we wsi Parcewo

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Niedziela – 23 grudnia

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

13:00 – Modlitwa we wsi Lewki

15.00 – Akafist – Parcewo

16.00 Akafist – Lewki

17.00 – Akafist – Bielsk Podlaski

Sobota – 29 grudnia

  8.00 – Liturgia Święta

17.00 – Wsienoszcznoje bdienije

Niedziela – 30 grudnia

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

15.00 – Akafist – Parcewo

16.00 Akafist – Lewki

17.00 – Akafist – Bielsk Podlaski