Nabożeństwa

Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

Nabożeństwa w dniach 1 – 31 marca 2019

 

Sobota – 2 marca – Rodzicielska sobota (mięsopustna) – modlitwa za zmarłych 

  8.00 – Liturgia Święta i Panichida

17.00– Całonocne Czuwanie

Niedziela – 3 marca – O sądzie ostatecznym. Mięsopustna.

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

17.00 – Akafist

Sobota – 9 marca  

  8.00 – Liturgia Święta

17.00– Całonocne Czuwanie

Niedziela – 10 marca – Przebaczenia win – seropustna.

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

11.15 – Wieczernia z obrzędem przebacznia win

Wielki Post – I tydzień

Poniedziałek –11 marca

8.00 – jutrznia

17.00 – Wielkie Powieczerze – Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

Wtorek – 12 marca

8.00 – Jutrznia

17.00 – Wielkie Powieczerze – Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

Środa – 13 marca

7.00Wielkopostne Godziny Kanoniczne (Czasy) –Spowiedź

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 – Wielkie Powieczerze – Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

Czwartek – 14 marca

 8.00 – Jutrznia

17.00 – Wielkie Powieczerze – Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

Piątek – 15 marca

7.00Wielkopostne Godziny Kanoniczne (Czasy) –Spowiedź

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00- Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Sobota – 16 marca

  8.00 – Liturgia Święta

17.00– Całonocne Czuwanie

Niedziela – 17 marca – Triumf Ortodoksji

  8.00 – Liturgia Święta

  9.15 – Molebien Niedzieli Prawosławia

10.00 – Liturgia Święta

17.00 – Pasja

Środa – 20 marca

7.00Wielkopostne Godziny Kanoniczne (Czasy) –Spowiedź

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Piątek – 22 marca

7.00Wielkopostne Godziny Kanoniczne (Czasy) –Spowiedź

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00- Krestnaja Piesń z Akatystem Mękom Pańskim (Strastiem)

Sobota – 23 marca – modlitwy za zmarłych

  8.00 – Liturgia Święta i Panichida

17.00 – Całonocne Czuwanie

Niedziela 24 marca – Św. Grzegorza Palamasa

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

17.00 – Pasja

Środa – 27 marca

7.00Wielkopostne Godziny Kanoniczne (Czasy) –Spowiedź

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Piątek – 29 marca

7.00Wielkopostne Godziny Kanoniczne (Czasy) –Spowiedź

8.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 – Krestnaja Piesn – Akatyst Mękom Pańskim (Strastiem)

Sobota – 30 marca – modlitwy za zmarłych

  8.00 – Liturgia Święta i Panichida

17.00– Wsienoszcznoje Bdienije

Niedziela 31 marca – Św. Krzyża (Krestopokłonnaja)

  8.00 – Liturgia Święta

10.00 – Liturgia Święta

17.00 – Pasja