Historia

Parafia prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego jest jedną z najstarszych parafii w Bielsku Podlaskim. Nazywana bywa przez parafian „Woskresienską”. Cerkiew była świadkiem wielu ważnych, radosnych ale i tragicznych dla parafii wydarzeń. Najstarsze podania o cerkwi „Woskresienskiej” sięgają XIV wieku, ale pierwsza udokumentowana wzmianka pojawia się dopiero w 1560 roku, kiedy to cerkiew otrzymuje 2 włóki ziemi z nadania króla Zygmunta Augusta. Ciekawa jest historia lokalizacji budynku cerkwi. Dzisiejsze usytuowanie świątyni przy ul. Traugutta 3, jest już bowiem trzecim z kolei. Pierwszym, były okolice wsi Lewki, drugim ulica Dubicze, gdzie do dzisiaj znajduje się kaplica p.w. św. Wielkomęczenika Jerzego. Historia parafii w XX wieku przyniosła przeniesienie budynku cerkwi na ulicę Traugutta. Stary, drewniany obiekt obudowano ceglaną okładziną i otynkowano. Do odnowionej świątyni dobudowano okazałą dzwonnicę. W ten sposób świątynia uzyskała swój obecny kształt i wygląd. Obiekt w nienaruszonym stanie przetrwał trudne czasy dwóch wojen światowych. W 1913 roku budowa została zakończona, zaś poświęcenie cerkwi odbyło się rok później. Niestety naturalny upływ czasu (ponad sto lat istnienia drewnianej cerkwi, obłożonej cegłą), spowodował nieuniknione procesy korozji drewna. Badania i ekspertyzy techniczne wykazały to, o czym parafianie wspominali od lat, zły stan techniczny obiektu. Budynek dzisiaj wymaga gruntownej przebudowy. Murowana dzwonnica jest lepszym stanie technicznym, ale mimo to wymaga naprawy tynków, wykonania izolacji przeciwwilgociowej i remontu dachu (ten wykonano w grudniu 2012 roku).

W trakcie jej długiej historii posługę kapłańską pełniło wielu wybitnych duchownych, którzy w trudnych latach dwóch wojen światowych i związanych z nimi wielkich przemian społeczno-politycznych, zawsze pełnili swą duszpasterską posługę z niezachwianą wiarą i pobożnością. W 1960 roku cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego została podniesiona do godności katedry, pierwszym zaś jej biskupem został J.E. Bazyli – Biskup Bielski, późniejszy Metropolita Warszawski i całej Polski.

Dzisiaj parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego jest jedną z pięciu prawosławnych parafii Bielska Podlaskiego, obejmuje swym terytorium tereny północno wschodniej części miasta. W parafii działają bractwa cerkiewne ( młodzieżowe i dorosłych), nabożeństwa upiększają swym śpiewem: chór parafialny pod dyrekcją Ewy Tarasiuk i chór dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Marty Ignatowicz. Proboszczem parafii od 2012 roku jest ks. Andrzej Mińko, wikariuszami zaś ks. Rustam Belov i ks. Dawid Brewczyk, diakonem od 2015 roku jest ks. Adam Stepaniuk. Radzie Parafialnej przewodniczy od 2012 roku Piotr Ostasiewicz.