Kontakt

Parafia Prawosławna Zmarwtchwstania Pańskiego
ul. Romualda Traugutta 5
17-100 Bielsk Podlaski

tel. + 48 503 847 786

woskresienska.bielskpodlaski@gmail.com

GODZINY PRACY KANCELARII PARAFIALNEJ

Kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-12, 15-16
z wyłączeniem dni świątecznych.

 

Drodzy Parafianie

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie materialne naszej cerkwi.

Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego,
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Traugutta 5.
Nr. konta bankowego: 34 1020 1332 0000 1502 0360 9484 z dopiskiem „ofiara na Cerkiew”

Odpis 1% na naszą cerkiew:

Nr KRS 0000340500 Fundacja DKP z dopiskiem „Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego”.