Duchowieństwo

 

Proboszcz: ks. prot. Andrzej Mińko

Wikariusze: ks. prot. Rustam Belov

                       ks. prot. Dawid Brewczyk

Diakon: ks. protodiakon Adam Stepaniuk

Dyrygent: Ewa Tarasiuk – chór parafialny

                  Marta Ignatowicz – chór młodzieżowy

 lektor Andrzej Krasowski