Archiwum

W dniu 30.XI.2014r. wspólną modlitwą na wieczornym nabożeństwie wznowiło swoją działalność Bractwo Św. Barbary przy naszej parafii. Po przywitaniu wszystkich przez proboszcza ks. Andrzeja Mińko i zrobieniu pamiątkowej fotografii wszyscy udali się do sali parafialnej gdzie po omówieniu porządku spotkania, w drodze głosowania, została wybrana jednogłośnie przewodnicząca Bractwa. Została nią Eugenia Smagłowska. Spotkanie miało charakter organizacyjny i oprócz wyboru przewodniczącej omówiono zakres działania bractwa oraz plan kolędowania na święto Bożego Narodzenia w naszej parafii. Bratczyce zadeklarowały pomoc w utrzymaniu porządku naszej świątyni. Ustalono, iż w każdy poniedziałek i sobotę o godz. 9.00 będzie sprzątanie cerkwi.

Bractwa cerkiewne były i są ważnym ogniwem w życiu każdej wspólnoty cerkiewnej, jako świeckie organizacje parafian wspierające działalność parafii. Angażują one wiernych, którzy nie tylko uczestniczą w nabożeństwach, lecz aktywnie pragną funkcjonować w życiu parafii.

Zapraszamy wszystkie chętne Parafianki do Bractwa Św. Barbary, które daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu naszej wspólnoty parafialnej.


Z dniem 31.X.2014 roku parafia nasza otrzymała formalne pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim na użytkowanie rozbudowanej części cerkwi.

Z tego powodu pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do szybkiego i pozytywnego zakończenia przebudowy naszej świątyni.

Spasi Hospodi !