Zapiska

Drodzy Bracia i Siostry,
W obecnym czasie szczególnie ważna jest modlitwa. Nie wszyscy możemy być w Cerkwi na nabożeństwie i podać zapiski z imionami naszych bliskich; przodków.

woskresienska.bielskpodlaski@gmail.com – jeżeli ktoś z Was chciałby podać zapiskę może to zrobić drogą mailową. Na podany wyżej adres, wysyłamy imiona swoich bliskich („O zdrawii” lub „O upokojenii”). Zapiski będą czytane podczas nabożeństw, jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę – wyślij kolejnego maila.

Życzymy dużo zdrowia duchowego oraz cielesnego.

Ks. Andrzej z klerem.

Foto. – archiwum prywatne administratora.