Niedziela Przebaczenia Win – Seropustna.

          W przededniu Wielkiego Postu – niedzielę Przebaczenia Win, w naszej cerkwi jak zwykle sprawowane były dwie Św. Liturgie. Pierwszej przewodniczył J.E. arcybiskup bielski Grzegorz w asyście księdza proboszcza Andrzeja Mińko oraz księdza Andrzeja Nielipińskiego. Po jej zakończeniu nastąpiło uroczyste pożegnanie ojca Andrzeja Nielipińskiego, który zgodnie z dekretem zakończył służbę jako rezydent naszej parafii i został mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ploskach.

   Arcybiskup Grzegorz oraz proboszcz Andrzej Mińko w ciepłych słowach podziękowali księdzu Andrzejowi za jego trud, prace oraz 12-letnią służbę w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego oraz życzyli dalszych sukcesów w pracy na nowej parafii. Ks. Nielipiński podziękował Ekscelencji za dobre słowo, klerowi oraz parafianom za lata służby w Bielsku Podlaskim. 

            Po drugiej Św. Liturgii, która sprawowana była przez ks. Rustama Bielova i ks. Dawida Brewczyka odsłużona została Wieczernia z Obrzędem Przebaczenia Win. Na koniec w słowie skierowanym do wiernych proboszcz  parafii życzył  spokojnego i radosnego przeżywania Duchowej Wiosny.      

ks. diakon Adam Stepaniuk

Zdjęcia z niedzielnego nabożeństwa w zakładce GALERIA