Drodzy Parafianie!

 

Drodzy Parafianie,

        Dzisiaj, w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego zszedł Święty Ogień. Jest to dla nas, chrześcijan, znak Łaski Boga i dowód, że Pan Bóg pamięta o nas, grzesznych ludziach. Czekamy na Święty Ogień i w naszej cerkwi z nadzieją, że przybędzie tak jak w latach poprzednich przed Paschalną Procesją.

        Każdy wierny może przyjść ze swoim lampionem i otrzymać  Święty Ogień w ciągu Paschalnego Tygodnia.

    Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć wszystkim Parafianom o ograniczonej liczbie 5 wiernych podczas nabożeństwa. W tym tygodniu mieliśmy dwie interwencje funkcjonariusz policji, które niestety mogę nas boleśnie finansowo kosztować. Chociaż przestrzegliśmy cały czas liczby 5 osób w cerkwi, to uznawaliśmy że obecność pozostałych wiernych wokół świątyni jest prawnie dopuszczalna. Niestety interpretacja funkcjonariuszy policji mówi „o 5 osobach w całym zgromadzeniu religijnym”, czyli również na zewnątrz świątyni. Stąd moja serdeczna i gorąca prośba aby dostosować się do w/w wymagań.

       Optymistycznym jest fakt, że już w poniedziałek (20 kwietnia – II dzień Święta Paschy) w naszej cerkwi może modlić się już 30 osób, które nie naruszą obowiązującego porządku prawnego.

         Podkreślam jeszcze raz, że każdy może przyjść do cerkwi w noc Paschalną, ale powinien pomyśleć o innych, którzy też chcą się pomodlić. Proponujemy aby wierni uczestniczyli w nabożeństwach paschalnych i przychodzili / wychodzili co 15 minut. Zaczynamy od godz. 23.00, 23.15. 23.30 aż do godz. 3.00.

     W procesji paschalnej biorą udział: 5 mężczyzn ( krzyż i cztery chorągwie), duchowieństwo  i nasze Bratczycy ( 5 kobiet).

       Wszyscy którzy pościli i przystąpili w czasie Wielkiego Postu do Sakramentu Spowiedzi mogą przystąpić w nocy do Świętej Eucharystii Paschalnej ( ok. godz. 2.15 – 2.30).

    

 

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi nam w zdrowiu i paschalnej radości dzielić się Dobrą Nowiną i wspólną święconką ze swoimi bliskimi.

 Wszystkim chorym i przebywającym na kwarantannie szczególnie życzymy zdrowia.

Pamiętamy, i cały czas modlimy się

za pracowników służby zdrowia , Sanepidu i wszystkich służb, którzy nas chronią

i niekiedy nas pouczają abyśmy w zdrowiu przeżyli czas epidemii.

Proboszcz

ks. Andrzej Mińko