Bieżące informacje.

Drodzy Parafianie,

Bardzo dziękujemy za zrozumienie sytuacji, pełne szacunku dla cerkwi i prawa państwowego, zastosowanie się do aktualnych wymagań związanych z uczestnictwem w nabożeństwach w czasie epidemii. Miniona niedziela była testem naszej wiary, kultury i empatii. Wierni przychodzili do Świętej Spowiedzi, przyjmowali Świętą Eucharystię rotacyjnie, aby zachować w świątyni wymaganą prawem liczbę 5 osób. Pamiętajmy, że Święta Eucharystia jest największą Świętością i najdoskonalszym lekarstwem na wszystkie choroby, którą możemy otrzymać w naszym ziemskim życiu.  

Prosimy aby w najbliższą niedzielę zachować rotacyjną obecność na nabożeństwach. Jednocześnie zwracamy się z pokorną prośbą do parafian którzy w okresie Wielkiego Postu przystąpili już do Sakramentów Św. Spowiedzi i Św. Eucharystii o umożliwienie przystąpienia do nich innym parafianom.  

Kiedy uczestnictwo w Świętej Liturgii jest dla wszystkich chętnych niemożliwe, prosimy o podawanie zapisek za zdrowie i za spokój dusz zmarłych. Można to uczynić drogą tradycyjną w cerkwi lub elektroniczną: wokresienska.bielskpodlaski@gmail.com

Modlitwa domowa jest dzisiaj szczególnie ważna, kiedy nie możemy wszyscy uczestniczyć w nabożeństwach w cerkwi. Prosimy rodziców aby się modlili z dziećmi codziennie i przed lekcjami wirtualnymi. To będzie równie ważna lekcja religii w Waszych domach.

            Nie wiemy jak będzie rozwijać się sytuacja, ale będziemy starać się dostosowywać do aktualnych wymagań prawnych, respektując przy tym Kanony i Tradycję Kościoła Prawosławnego.

Zgodnie z sugestią Rady Parafialnej oraz naszych Bratczyc ( które zebrały środki finansowe) dzisiaj wpłaciliśmy kwotę 1000 zł na konto Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim na pomoc w zakupie respiratora.

Przypominamy również o spowiedzi dla ludzi starszych i chorych w domach.

Wszystkim życzymy zdrowia i spokoju na ostanie dni Wielkiego Postu.

                                                                             Proboszcz

                                                                       Ks. Andrzej Mińko